Ekonomi
Giriş Tarihi : 29-07-2021 11:33   Güncelleme : 29-07-2021 11:33

Hibe Sözleşmeleri İmzalanmaya Başlandı

​ 21 Kasım 2020 tarih ve 31311 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi ile İlimizde onaylanan toplam hibe tutarı 3

Hibe Sözleşmeleri İmzalanmaya Başlandı

21 Kasım 2020 tarih ve 31311 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi ile İlimizde onaylanan toplam hibe tutarı 3.350.318,70 TL olan 34 adet proje hazırlayan yatırımcılarla Hibe Sözleşmeleri imzalanmaya başlanmıştır.

Proje kapsamında;

Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi,

Tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ölçekli aile işletmelerinin desteklenmesi,

Tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması,

Kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi,

Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması,

Yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması,

Kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi hedeflenmektedir.